Copyright
Op alle foto’s en teksten toebehorend aan het domein van stichtingtaaierakkers.nl rust het auteursrecht. Publicatie of ander gebruik van ons auteursrechtelijk beschermde teksten en/of beeldmateriaal zonder onze uitdrukkelijke toestemming is een inbreuk op het auteursrecht. Dit wordt zonder uitzondering beantwoord met een schikkingsvoorstel via een gespecialiseerd bedrijf.